Groovy Tekli Pul Biberlik Yuvarlak (GRV-272-SİYAH)